Spreekagenda
Spreekagenda
2 juli
13.30 uur
Utrecht binnenstad HOVO
Hoger Onderwijs Voor Ouderen over Nobel streven
Meer informatie
22 - 24 augustus
Groningen Historicidagen over Herfsttij der Middeleeuwen
"Herfsttij der Middeleeuwen nu"
Meer informatie
30 augustus
RIVM (Bilthoven)
Opening tentoonstelling graficus Jos van der Meer
Meer informatie
6 september
Amerongen, Generatielezing
'Generaties, plaatsen van herinnering, de Canon, kerken en plezier'
17 september
Utrecht, Studentenvereniging Sola Scriptura
over Secularisatie (besloten)
9 - 19 oktober
Gastcolleges Universiteit van Bologna
23 oktober
Schiedam, Historische Vereniging
over Nobel streven inclusief interview
19 november
Amsterdam, KNAW
over Herfsttij der Middeleeuwen