Spreekagenda
Spreekagenda
20 feb 2020
Brussel, De Buren, over de Canon in Nederland en Vlaanderen
21 maart 2020
Rijksuniversiteit Gent, Quetelet College, over de Canon in Nederland en Vlaanderen
3 april 2020
Utrecht, gastcollege voor studenten uit Budapest
24 april 2020
Den Haag, Koninklijk Conservatorium, Jong Talent Programma (besloten)
16 mei 2020
Amsterdam, Vertaaldag, Openingslezing
9 juni 2020
Leiderdorp, Kunstkring, Canon van Nederland
28 aug - 6 sept 2020
Utrecht, Festival Oude Muziek, co-curator rond het thema Rhetorica, dagelijks programma in de Janskerk
Thema: Let's talk - ars retorica
Meer informatie
25 sept 2020
Hulst, docenten Christelijk Voortgezet Onderwijs, Vanden vos Reinaerde